X

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Голови Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України

05 квітня 2017 року № 24

 

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України

(із змінами, внесеними згідно з

наказами Голови Комісії

від 18.06.2018 № 29,

від 31.07.2018 № 34,

від 15.03.2019 № 13,

від 01.02.2024 № 4)

 

         1. Інформація, що міститься в примірниках (копіях) указів Президента України, документах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які мають гриф «Для службового користування».

(Пункт 1 в редакції наказу Голови Комісії від 31.07.2018 № 34)

         2. Інформація, що міститься в рішеннях, наказах, розпорядженнях, офіційних листах, службових та доповідних записках Комісії з окремих питань, зокрема протоколах засідань Комісії, які містять відомості, розголошення та оприлюднення яких може завдати істотної шкоди авторитету і неупередженості правосуддя.

(Пункт 2 в редакції наказу Голови Комісії від 31.07.2018 № 34)

         3. Інформація, що міститься в особових справах членів Комісії, працівників Комісії, кандидатів на посаду члена Комісії та кандидатів на зайняття посад державної служби у Комісії, в особових справах кандидатів на посаду судді (за виключенням інформації, що є обов’язковою для оприлюднення згідно з чинним законодавством).

         4. Інформація, що міститься у матеріалах, які використовуються для забезпечення проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (зміст ситуаційних завдань, результати їх розв’язання, зміст відомостей оцінювання кандидатів).

         5. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів із мобілізаційної підготовки.

         6. Інформація, що міститься в матеріалах дисциплінарних проваджень стосовно суддів (крім рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів).

         7. Інформація, що міститься в матеріалах дисциплінарних проваджень стосовно державних службовців секретаріату Комісії,  службових розслідувань, проведених у Комісії.

(Пункт 7 зі змінами згідно з наказом Голови Комісії від 01.02.2024  № 4)

         8. Інформація, що міститься у матеріалах спеціальних перевірок кандидатів на посаду члена Комісії, кандидатів на зайняття посад державних службовців у Комісії та кандидатів на посаду судді у рамках добору.

         9. Інформація з матеріалів суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді), яка не є відкритою для загального доступу як публічна інформація відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та інших нормативно-правових актів (крім конфіденційної і таємної інформації).

         10. Інформація, яка міститься у матеріалах перевірок, що проводилися відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно членів Комісії та посадових осіб Комісії, крім відомостей, що підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до цього закону.

         11. Інформація, що міститься у Переліку посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, і Відомостях про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

         12. Зміст тестових баз (крім переліку питань тестування), баз практичних завдань, що використовуються для забезпечення проведення добору кандидатів на посаду судді та кваліфікаційного оцінювання.

(пункт 12 в редакції наказу Голови Комісії від 01.02.2024  № 4)

         13. Затверджені форми документів, необхідних для проведення іспиту.

         14. Інформація, що міститься у матеріалах проведення іспиту (аудиторних відомостях, тестових зошитах, бланках відповідей анонімного тестування (анонімного письмового тестування, письмового анонімного тестування); зошитах із практичними завданнями (анонімними практичними завданнями); зошитах для виконання практичних завдань (анонімних практичних завдань); екзаменаційних відомостях (інформація про оцінки членів Комісії), які сформовані у рамках проведення добору кандидатів на посаду судді та кваліфікаційного оцінювання.

(Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з наказом Голови Комісії від 15.03.2019 № 13)

         15. Відомості про дату, місце, час, процедури розроблення, тиражування, а також зберігання матеріалів та завдань проведення іспитів у рамках проведення добору кандидатів на посаду судді та кваліфікаційного оцінювання.

(Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з наказом Голови Комісії від 15.03.2019 № 13)

         16. Інформація, що міститься в матеріалах перевірки декларацій родинних зав’язків суддів та декларацій доброчесності суддів.

(Перелік доповнено новим пунктом 16 згідно з наказом Голови Комісії від 18.06.2018 № 29)

         17. Відомості щодо інформаційно-комунікаційної системи Комісії та окремих її складових, а також відомості щодо забезпечення комплексного захисту інформації.

(Пункт 17 зі змінами згідно наказу Голови Комісії від 01.02.2024 № 4)

         18. Інформація, що міститься в рекомендаціях, експертних висновках, доповідних записках, інших документах, якщо вона пов’язана з напрямами діяльності Комісії, процесом прийняття рішень і передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень (за винятком інформації, яка в порядку та спосіб, визначені законом, підлягає оприлюдненню).

(Перелік доповнено новим пунктом 18 згідно з наказом Голови Комісії від 31.07.2018 № 34)

         19. Інформація про склад Комісії (екзаменаційної комісії), що забезпечує перевірку завдань іспиту, до моменту проведення засідання Комісії щодо затвердження результатів іспиту.

(пункт 19 в редакції наказу Голови Комісії від 01.02.2024 № 4)

         20. Інформація, що міститься в документах, інших матеріалах, пов’язаних зі створенням та формуванням суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді), до моменту їх правомірного оприлюднення на офіційному веб-сайті Комісії.

(Перелік доповнено новим пунктом 20 згідно з наказом Голови Комісії від 15.03.2019 № 13)

         21. Інформація, що міститься в заяві про самовідвід члена Комісії, до моменту її розгляду на засіданні Комісії.

(Перелік доповнено новим пунктом 21 згідно з наказом Голови Комісії від 15.03.2019 № 13)

         22. Інформація, що міститься в документах (крім рішень Комісії), переданих для розгляду та прийняття рішень до іншого органу, до отримання Комісією інформації про результати такого розгляду та ухвалення відповідного рішення.

(пункт 22 зі змінами згідно з наказом Голови Комісії від 01.02.2024 № 4)

 

Комісія з питань роботи зі службовою інформацією

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Протокол від 22 січня 2024 року № 1