X

102/зп-23

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
27.09.2023
Дата надходження документа: 
27.09.2023
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
27.09.2023
102/зп-23
Про відрядження судді до Березівського районного суду Одеської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати:

головуючого – Сидоровича Р.М.,

членів Комісії: Волкової Л.М., Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л., Омельяна О.С., Сабодаша Р.Б., Чумака С.Ю.,

розглянувши питання про відрядження судді до Березівського районного суду Одеської області,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 07.08.2023 надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) від  04.08.2023 № 8-9351/23 про необхідність розгляду питання щодо відрядження 1 (одного) судді до Березівського районного суду Одеської області.

У повідомленні ДСА України зазначено, що у штаті Березівського районного суду Одеської області 4 (чотири) посади судді, фактично перебуває на посадах 2 (двоє) суддів.

За інформацією ДСА України, нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за перше півріччя 2023 року, становить у середньому по Україні 190 днів для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24.11.2020 № 3237/0/15-20).

У Березівському районному суді Одеської області нормативний час розгляду справ є більшим за середній по Україні та становить 196 днів на одного суддю, що, на переконання ДСА України, свідчить про надмірне навантаження в цьому суді. За твердженням ДСА України, відрядження 1 (одного) судді до Березівського районного суду Одеської області дозволить вирішити питання навантаження в цьому суді.

ДСА України також відзначає, що відрядження суддів із судів, територіальну підсудність яких змінено, не вплине на доступ до правосуддя в цих судах.

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Згідно з частиною другою статті 55 Закону відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

Розгляд питання щодо відрядження судді здійснюється згідно з Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 54/0/15-17 (зі змінами) (далі – Порядок).

Відповідно до протоколу розподілу між членами Комісії від 07.08.2023 доповідачем за повідомленням ДСА України про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Березівського районного суду Одеської області (єдиний унікальний номер справи 32дпс-130/23) визначено члена Комісії Коліуша О.Л.

08.08.2023 на офіційному вебсайті Комісії опубліковано оголошення про призначення до розгляду питання про відрядження 1 (одного) судді до Березівського районного суду Одеської області на 30.08.2023, у якому визначено семиденний термін (із дня оприлюднення цього оголошення) для подання відповідних документів.

Вказаний строк закінчився 16.08.2023.

Протягом зазначеного строку жоден суддя не виявив бажання бути відрядженим до Березівського районного суду Одеської області.

Рішенням Комісії від 30.08.2023 № 63/зп-23 продовжено строк розгляду питання щодо внесення подання про відрядження 1 (одного) судді до Березівського районного суду Одеської області до 30.09.2023.

31.08.2023 на офіційному вебсайті Комісії опубліковано оголошення про призначення до розгляду питання про відрядження 1 (одного) судді до Березівського районного суду Одеської області на 27.09.2023, у якому визначено семиденний термін (із дня оприлюднення цього оголошення) для подання відповідних документів.

Вказаний строк закінчився 08.09.2023.

Протягом зазначеного строку жоден суддя не виявив бажання бути відрядженим до Березівського районного суду Одеської області.

Згідно з абзацом другим пункту 11 розділу III Порядку Комісія приймає рішення про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді у разі відсутності суддів, які виявили бажання бути відрядженими до іншого суду.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні в Комісії матеріали, ураховуючи, що питання відрядження судді вже продовжувалося, жоден суддя не виявив бажання бути відрядженим до Березівського районного суду Одеської області, Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження 1 (одного) судді до цього суду.

Керуючись статтями 55, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

залишити без розгляду та повернути до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання відрядження 1 (одного) судді до Березівського районного суду Одеської області.

Головуючий                                                                                   Р.М. Сидорович

Члени Комісії:                                                                               Л.М. Волкова

                                                                                                      Р.А. Кидисюк

                                                                                                      О.Л. Коліуш

                                                                                                      О.С. Омельян

                                                                                                      Р.Б. Сабодаш

                                                                                                      С.Ю. Чумак