X

10/пс-24

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
06.03.2024
Дата надходження документа: 
06.03.2024
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
06.03.2024
10/пс-24
Про відрядження суддів до Дніпровського апеляційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Людмили ВОЛКОВОЇ, Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Олега КОЛІУША, Олексія ОМЕЛЬЯНА (доповідач), Романа САБОДАША, Сергія ЧУМАКА,

розглянувши питання про відрядження суддів до Дніпровського апеляційного суду,

встановила:

До Комісії 07.02.2024 надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) № 8-3711/24 про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Дніпровського апеляційного суду у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження в цьому суді.

Рішенням Вищої ради правосуддя (далі – ВРП) від 24.08.2023 № 852/0/15-23 «Про визначення кількості суддів у місцевих та апеляційних судах» у Дніпровському апеляційному суді визначено 60 посад суддів. Фактично в суді перебувають на посадах 43 судді, з яких 22 судді відряджені з інших апеляційних судів.

За даними звітності за 2023 рік, середня по Україні кількість днів, необхідних для розгляду справ та матеріалів, що надійшли до апеляційних судів, становить 440 днів для одного повноважного судді з урахуванням рекомендованих ВРП показників середньої тривалості розгляду справ (рішення ВРП від 24.11.2020 № 3237/0/15-20).

У Дніпровському апеляційному суді середня кількість днів, необхідних для розгляду справ одним повноважним суддею, становить 511 днів, що перевищує середній показник по Україні. Це дає ДСА України підстави стверджувати про надмірне судове навантаження в цьому суді.

З огляду на зазначене ДСА України повідомлено, що часткове врегулювати нормативний час розгляду справ у Дніпровському апеляційному суді можливо за умови відрядження семи суддів до цього суду строком на один рік.

Також у повідомленні ДСА України зазначено, що відрядження суддів із апеляційних судів, територіальну підсудність яких змінено, або з апеляційних судів, які перебувають в стані ліквідації, не вплине на доступ до правосуддя у цих судах.

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Частиною другою статті 55 Закону визначено, що відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, який визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік. Суддя, строк відрядження якого закінчився, повертається на роботу до суду, з якого був відряджений.

Відповідно до вимог пункту 1 розділу III Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням ВРП від 24.01.2017 № 54/0/15-17 (зі змінами) (далі – Порядок), Комісією призначено до розгляду питання про відрядження суддів до Дніпровського апеляційного суду для здійснення правосуддя.

Згідно з пунктом 2 розділу III Порядку на офіційному вебсайті Комісії 12.02.2024 розміщено оголошення про призначення до розгляду у засіданні Комісії зазначеного питання на 06.03.2024 та встановлено строк подання документів – сім днів із дня оприлюднення цього оголошення.

До Комісії зі згодою на відрядження до Дніпровського апеляційного суду звернулися:

  • Мазниця Андрій Анатолійович, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області;
  • Максюта Жанна Іванівна, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області;
  • Остапенко Вікторія Олександрівна, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Указані судді у встановлений строк подали документи, передбачені пунктом 5 розділу III Порядку, а саме: згоду на відрядження до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя згідно зі встановленою формою (додаток 1 до Порядку), довідку (додаток 2 до Порядку).

Згідно з вимогами абзацу першого пункту 8 розділу ІІІ Порядку Комісією повідомлено суддів, стосовно яких має розглядатися питання щодо внесення подання про відрядження у зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження, про дату, час і місце проведення засідання шляхом розміщення інформації про це на своєму офіційному вебсайті 23.02.2024.

Судді Мазниця А.А., Максюта Ж.І. та Остапенко В.О. у засідання не прибули.

Абзацом другим пункту 8 розділу ІІІ Порядку встановлено, що неявка судді не перешкоджає розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді або про дострокове закінчення відрядження судді за його відсутності.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Омельяна О.С., дослідивши інформацію, надану ДСА України, ліквідаційною комісією Апеляційного суду Дніпропетровської області, матеріали, додані до згоди на відрядження, Комісія, встановила таке.

Мазницю Андрія Анатолійовича указом Президента України від 11.11.2002 № 1001/2002 призначено строком на п’ять років на посаду судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська, Постановою Верховної Ради України від 18.09.2008 № 527-VI обрано на посаду судді вказаного суду безстроково, Постановою Верховної Ради України від 23.02.2012 № 4456-IV обрано на посаду судді Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, Указом Президента України від 23.04.2014 № 430/2014 переведено на посаду судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Рішенням Комісії від 23.07.2018 № 1301/ко-18 суддю Мазницю А.А. визнано таким, що не відповідає займаній посаді, та рекомендовано ВРП розглянути питання про звільнення його з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Рішенням ВРП від 18.08.2020 № 2404/0/15-20 відмовлено в задоволенні подання Комісії про звільнення Мазниці А.А. із займаної посади судді.

Рішенням ВРП від 23.12.2021 № 2363/0/15-21 суддю Мазницю А.А. відряджено на один рік до Дніпровського апеляційного суду з 24.12.2022. Рішенням Голови Верховного Суду від 14.11.2022 № 514/о/149-2к строк його відрядження продовжено на один рік. Суддю Мазницю А.А. відраховано зі штату Дніпровського апеляційного суду 24.12.2023.

Згідно з довідкою Ліквідаційної комісії Апеляційного суду Дніпропетровської області під час відрядження до Дніпровського апеляційного суду у 2022 році Мазницею А.А. розглянуто 513 кримінальних справ та 150 справ про адміністративні правопорушення, скасовані та змінені рішення відсутні, за 2023 рік суддею розглянуто 666 кримінальних справ та 249 справ про адміністративні правопорушення, скасовані та змінені рішення відсутні.

Залишок справ станом на 13.02.2024 відсутній.

Максюту Жанну Іванівну указом Президента України від 14.10.2002 № 926/2002 призначено строком на п’ять років на посаду судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська, Указом Президента України від 15.02.2007 № 113/2007 призначено в межах п’ятирічного строку на посаду судді Апеляційного суду Дніпропетровської області, Постановою Верховної Ради України від 22.05.2008 № 300-VI обрано на посаду судді зазначеного суду безстроково.

Рішенням Комісії від 25.10.2018 № 1871/ко-18 суддю Максюту Ж.І. визнано такою, що не відповідає займаній посаді, та рекомендовано ВРП розглянути питання про звільнення її з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Рішенням ВРП від 20.07.2021 № 1613/0/15-21 відмовлено в задоволенні подання Комісії про звільнення Максюти Ж.І. із займаної посади судді.

Рішенням ВРП від 13.01.2022 № 30/0/15-22 суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Максюту Ж.І. відряджено на один рік до Дніпровського апеляційного суду з 17.01.2023. Рішенням Голови Верховного Суду від 14.11.2022 № 515/0/149-22 строк її відрядження продовжено на один рік. Суддю Максюту Ж.І. відраховано зі штату Дніпровського апеляційного суду 16.01.2024.

Згідно з довідкою Ліквідаційної комісії Апеляційного суду Дніпропетровської області під час відрядження до Дніпровського апеляційного суду у 2022 році Максютою Ж.І. розглянуто 255 цивільних справ, скасовано 1 та змінено 1 рішення, за 2023 рік суддею розглянуто 395 цивільних справ, скасовано 22 та змінено 1 рішення.

Залишок справ станом на 13.02.2024 відсутній.

Остапенко Вікторію Олександрівну указом Президента України від 14.10.2002 № 926/2002 призначено строком на п’ять років на посаду судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, Постановою Верховної Ради України від 18.09.2008 № 525-VI обрано на посаду вказаного суду безстроково, Постановою Верховної Ради України від 09.09.2010 № 4456-VI обрано на посаду судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Рішенням Комісії від 12.06.2019 № 469/ко-19 суддю Остапенко В.О. визнано такою, що не відповідає займаній посаді, та рекомендовано ВРП розглянути питання про звільнення її з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Рішенням ВРП від 13.10.2020 № 2824/0/15-20 відмовлено в задоволенні подання Комісії про звільнення Остапенко В.О. із займаної посади судді.

Рішенням ВРП від 13.01.2022 № 31/0/15-22 суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Остапенко В.О. відряджено на один рік до Дніпровського апеляційного суду з 17.01.2022. Рішенням Голови Верховного Суду від 14.11.2022 № 516/0/149-22 строк її відрядження продовжено на один рік. Суддю Остапенко В.О. відраховано зі штату Дніпровського апеляційного суду 16.01.2024.

Згідно з довідкою Ліквідаційної комісії Апеляційного суду Дніпропетровської області під час відрядження до Дніпровського апеляційного суду у 2022 році Остапенко В.О. розглянуто 357 цивільних справ, скасовані та змінені рішення відсутні, за 2023 рік суддею розглянуто 391 цивільна справа, скасовано 7 рішень, змінені рішення відсутні.

Залишок справ станом на 13.02.2024 відсутній.

Ураховуючи, що судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Мазниця А.А., Максюта Ж.І. та Остапенко В.О. не здійснюють правосуддя у зв’язку з перебуванням Апеляційного суду Дніпропетровської області у стадії ліквідації, відрядження зазначених суддів не вплине на доступ до правосуддя в цьому суді.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні в розпорядженні Комісії матеріали, стаж роботи на посаді судді, якість розгляду суддями справ, а також обставини, встановлені під час розгляду питання щодо відрядження суддів, Комісія дійшла висновку про наявність підстав для внесення до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження суддів Апеляційного суду Дніпропетровської області Мазниці Андрія Анатолійовича, Максюти Жанни Іванівни та Остапенко Вікторії Олександрівни до Дніпровського апеляційного суду для здійснення правосуддя.

Керуючись статтями 55, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження до Дніпровського апеляційного суду для здійснення правосуддя строком на 1 (один) рік:

судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Мазниці Андрія Анатолійовича,

судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Максюти Жанни Іванівни,

судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Остапенко Вікторії Олександрівни.

Головуючий                                                                             Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                          Людмила ВОЛКОВА

                                                                                                Ярослав ДУХ

                                                                                                Роман КИДИСЮК

                                                                                                Олег КОЛІУШ

                                                                                                Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                Роман САБОДАШ

                                                                                                Сергій ЧУМАК