X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського апеляційного суду Калініч Наталії Іванівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
05.11.2019
1133/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського апеляційного суду Калініч Наталії Іванівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Тітова Ю.Г.,

членів Комісії: Сіроша М.В., Солодкова А.А.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського апеляційного суду Калініч Наталії Іванівни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді апеляційного суду Дніпропетровської області Калініч Н.І.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі – Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та у сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення передбачено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону визначено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);

2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Пунктом 5 глави 6 розділу II Положення передбачено, що максимально можливі бали становлять: за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) – 500 балів, професійної етики – 250 балів, доброчесності – 250 балів. Сума максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв становить 1 000 балів.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішеннями Комісії від 25 та 30 травня 2018 року № 118/зп-18 та № 119/зп-18 у призначено проведення тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей в межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Калініч Н.І. склала анонімне письмове тестування, за результатами якого набрала 79,2 бала. За результатами виконаного практичного завдання Калініч Н.І. набрала 107 балів. На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 186,2 бала.

Калініч Н.І. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Рішенням Комісії від 26 березня 2018 року № 61/зп-18 суддю Калініч Н.І. допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

У зв’язку з ліквідацією апеляційного суду Дніпропетровської області та утворення Дніпровського апеляційного суду в апеляційному окрузі, що включає Дніпропетровську область, з місцезнаходженням у містах Дніпрі та Кривому Розі (Указ Президента України від 29 грудня 2017 року № 452/2017), згідно з рішеннями Комісії від 20 вересні 2019 року № 112/пс-19 та Вищої ради правосуддя від 15 жовтня 2019 року № 2713/0/15-19 суддю апеляційного суду Дніпропетровської області Калініч Н.І. переведено на роботу на посаді судді Дніпровського апеляційного суду (без конкурсу в порядку, передбаченому частиною третьою статті 82 Закону).

Згідно з абзацом третім пункту 20 розділу III Положення під час співбесіди обов’язковому обговоренню із суддею (кандидатом) підлягають дані щодо його відповідності критеріям професійної етики та доброчесності.

Відповідно до статті 87 Закону з метою сприяння Комісії у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності (далі – ГРД), яка, зокрема, надає Комісії інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав – висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Підпунктом 4.10.3 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (в редакції від 02 липня 2019 року, далі – Регламент), передбачено, що висновок або інформація розглядаються Комісією під час співбесіди на відповідному засіданні в порядку, визначеному цим Регламентом та Положенням.

До Комісії 01 серпня 2019 року ГРД подала висновок, затверджений рішенням від 31 липня 2019 року, про невідповідність судді апеляційного суду Дніпропетровської області Калініч Н.І. критеріям доброчесності та професійної етики з огляду на таке.

ГРД повідомила, що суддя, починаючи з серпня 2012 року, ухвалила російською мовою щонайменше 25 судових рішень, які розглядались в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України 1960 року. ГРД зазначила, що вимоги Кримінального процесуального кодексу України в редакції від 10 серпня 2012 року, Закону України «Про засади державної мовної політки» зобов’язували суддю складати судові документи державною мовою. Ця позиція узгоджується з рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99.

Суддя Калініч Н.І. не заперечила вказану інформацію і пояснила, що її дії відповідали вимогам чинного процесуального законодавства. Ця практика існувала до набрання чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом України в листопаді 2012 року і стосувалась проваджень, які розпочаті за правилами Кримінального процесуального кодексу України 1960 року.

Окрім відомостей, які стали підставою для висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики, ГРД у виді інформації повідомила про недекларування суддею інформації у 2014-2015 роках про право користування нерухомістю

Суддя Калініч Н.І. повідомила Комісії, що не зазначала в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014-2015 роки нерухоме майно на праві користування або власності, оскільки такого права не мала.

Дослідивши інформацію, зазначену у висновку Громадської ради доброчесності, та надані суддею пояснення, дослідивши матеріали досьє судді, Комісія не вбачає підстав для оцінювання судді за критеріями професійної етики та доброчесності в 0 балів.

Ураховуючи викладене, заслухавши доповідача, дослідивши досьє судці Калініч Н.І., надані пояснення та результати співбесіди, під час якої вивчено питання про її відповідність критеріям кваліфікаційного оцінювання, Комісія дійшла таких висновків.

За критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрала 381,2 бала.

Водночас за критерієм професійної компетентності Калініч Н.І. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Калініч Н.І. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 210 балів. За цим критерієм суддю Калініч Н.І. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 175 балів. За цим критерієм суддю Калініч Н.І. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Дніпровського апеляційного суду Калініч Н.І. набрала 766,2 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Таким чином, Комісія дійшла висновку, що суддя Дніпровського апеляційного суду Калініч Н.І. відповідає займаній посаді.

Водночас колегією Комісії згідно з вимогами підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту прийнято протокольне рішення про винесення на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо підтримки рішення про відповідність займаній посаді судді Дніпровського апеляційного суду Калініч Н.І. відповідно до абзацу другого частини першої статті 88 Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-88, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Регламентом та Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Дніпровського апеляційного суду Калініч Наталія Іванівна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрала 766,2 бала.

Визнати суддю Дніпровського апеляційного суду Калініч Наталію Іванівну такою, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності відповідно до абзацу третього підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Головуючий                                                                                                          Ю.Г. Тітов

Члени Комісії:                                                                                                      М.В. Сірош

                                                                                                                                 А.А. Солодков