X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Полтавського окружного адміністративного суду Костенко Ганни Володимирівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
31.10.2019
1101/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Полтавського окружного адміністративного суду Костенко Ганни Володимирівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого - Макарчука М.А.

членів Комісії: Дроздова О.М., Остапця С.Л.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Полтавського окружного адміністративного суду Костенко Ганни Володимирівни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161  розділу XV  «Перехідні  положення»  Конституції  України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 07 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Полтавського окружного адміністративного суду Костенко Г.В.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та в сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється в разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

  1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);
  2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 12 грудня 2018 року № 313/зп-18 запроваджено тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Костенко Г.В. склала анонімне письмове тестування, за результатами якого набрала 82,125 бала. За результатами виконаного практичного завдання Костенко Г.В. набрала 87,5 бала. На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 169,625 бала.

Костенко Г.В. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Рішенням Комісії від 30 листопада 2018 року № 294/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 09 липня 2018 року, зокрема судді Полтавського окружного адміністративного суду Костенко Г.В., яку допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Комісією 31 жовтня 2019 року із суддею Полтавського окружного адміністративного суду Костенко Ганною Володимирівною проведено співбесіду.

Згідно з положеннями статті 87 Закону з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності, яка зокрема, надає Комісії інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав - висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Відповідно до підпункту 4.10.5 пункту 4.10 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (зі змінами) (далі - Регламент) передбачено, що висновок або інформація розглядаються Комісією під час співбесіди на відповідному засіданні в порядку визначеному цим Регламентом та Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

Підпунктом 4.10.1 пункту 4.10 Регламенту визначено, що інформація щодо судді (кандидата на посаду судді) або висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності надається до Комісії Громадською радою доброчесності не пізніше ніж за 10 днів до визначеної Комісією дати засідання з проведення співбесіди стосовно такого судді (кандидата на посаду судді).

У разі недотримання Громадською радою доброчесності строку, визначеного абзацом третім підпункту 4.10.1 пункту 4.10 Регламенту, питання щодо розгляду матеріалів вирішується Комісією у складі колегії під час проведення засідання, про що ухвалюється протокольне рішення.

У порушення строку, визначеного підпунктом 4.10.1 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Громадською радою доброчесності (далі - ГРД) електронною поштою о 23 год 30 хв 30 жовтня 2019 року надіслано до Комісії затверджений 30 жовтня 2019 року висновок про невідповідність судді Полтавського окружного адміністративного суду Костенко Г.В. критеріям доброчесності та професійної етики. Висновок зареєстровано 31 жовтня 2019 року, тобто в день проведення співбесіди із суддею.

Комісією у складі колегії під час проведення засідання 31 жовтня 2019 року ухвалено протокольне рішення про залишення без розгляду висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність судді Полтавського окружного адміністративного суду Костенко Г.В. критеріям доброчесності та професійної етики і врахування фактів, вказаних у висновку, як інформації, яка міститься в досьє судді.

Під час проведення засідання 31 жовтня 2019 року Комісією розглянуто питання, порушені у висновку ГРД та пояснення стосовно них судді Костенко Г.В.

Так, Громадська рада доброчесності у своєму висновку зазначила, що суддя Костенко Г.В. безпідставно не задекларувала своє майно та членів своєї сім’ї, а саме відповідно до поданого повідомлення про суттєві зміни в майновому стані в 2017 році суддя отримала дохід від відчуження нерухомого майна на суму 1 560 000 грн. Вказаний дохід, як припускає ГРД, суддя отримала від продажу квартири площею 53,3 кв.м, яка розташована в м. Полтава. Водночас згідно з інформацією, яка міститься в електронній декларації за 2018 рік, суддею було придбано квартиру в м. Полтава площею вдвічі більше, а саме 82 кв.м вартістю всього 652 734 грн. Таким чином, на думку ГРД, така різниця у вартості житла породжує обґрунтовані сумніви у придбанні квартири за заниженою вартістю. Надаючи пояснення щодо вказаного факту, суддя Костенко Г.В. пояснила, що зазначена квартира була нею продана офіційно, сплачені всі податки, а вартість іншої квартири є меншою, оскільки вона придбана в новобудові без ремонту.

Також у своєму висновку Громадська рада доброчесності зазначила про те, що суддя умисно або внаслідок вочевидь недбалого ставлення до виконання своїх обов’язків повідомила недостовірні (в тому числі неповні) відомості в декларації родинних зв’язків за 2016 рік. Зокрема, суддею не зазначено відомості про свого батька Костенка В.О., який є адвокатом з 1993 року. Стосовно цього факту суддя пояснила, що внаслідок допущеної помилки нею дійсно не зазначено вказану інформацію, оскільки з батьком вона з 1999 року не проживала, тому й не вважала за необхідне її вказувати в декларації родинних зв’язків.

Пунктом 5 глави 6 розділу II Положення визначено, що максимально можливий бал за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) становить 500 балів, за критерієм професійної етики - 250 балів, за критерієм доброчесності - 250 балів.

Отже, сума максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв становить 1 000 балів.

Урахувавши викладене, заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді, надані суддею пояснення, Комісія дійшла таких висновків.

За критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя Костенко Г.В. набрала 399,625 бала.

Водночас за критерієм професійної компетентності Костенко Г.В. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Костенко Г.В. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 170 балів. За цим критерієм Костенко Г.В. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 150 балів. За цим критерієм Костенко Г.В. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Полтавського окружного адміністративного суду Костенко Ганна Володимирівна набрала 719,625 балів, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Заслухавши доповідача, дослідивши інформацію, яка міститься в матеріалах досьє, надані усні та письмові пояснення судді та додані до них документи, Комісія не вбачає підстав для оцінювання судді за критеріями професійної етики та доброчесності у 0 балів та дійшла висновку про відповідність судді Полтавського окружного адміністративного суду Костенко Г.В. займаній посаді.

Відповідно до підпункту 4.10.5 пункту 4.10 Регламенту за результатами співбесіди Комісія у складі колегії ухвалює рішення про підтвердження або непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду  судді)  здійснювати  правосуддя у відповідному суді. Рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення в разі, якщо воно буде підтримане не менше ніж одинадцятьма членами Комісії згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Полтавського окружного адміністративного суду Костенко Ганна Володимирівна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрала 719,625 бала.

Визнати суддю Полтавського окружного адміністративного суду Костенко Ганну Володимирівну такою, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності відповідно до абзацу третього підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Головуючий                                                                     М.А. Макарчук

Члени Комісії:                                                                  О.М. Дроздов

                                                                                            С.Л. Остапець