X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Сватівського районного суду Луганської області Юрченка Станіслава Олександровича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
05.11.2019
1130/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Сватівського районного суду Луганської області Юрченка Станіслава Олександровича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Тітова Ю.Г.,

членів Комісії: Остапця С.Л., Солодкова А.А.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Сватівського районного суду Луганської області Юрченка Станіслава Олександровича на відповідність займаній посаді,

встановила:

Відповідно до підпункту 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) визначено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя відповідно до подання колегії Комісії.

Рішенням Комісії від 07 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено  кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Сватівського районного суду Луганської області Юрченка С.О.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та у сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення визначено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна), професійна етика та доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та  виконання практичного завдання);

2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії призначено проведення тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей.

Юрченко С.О. склав анонімне письмове тестування, за результатами якого отримав 66,375 бала. За результатами виконаного практичного завдання Юрченко С.О. набрав 61 бал. На етапі складення іспиту суддя загалом набрав 127,375 бала.

Рішенням Комісії від 18 грудня 2018 року № 320/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 16 серпня 2018 року, зокрема судді Сватівського районного суду Луганської області Юрченка С.О., якого допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Юрченко С.О. пройшов тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Згідно з положеннями статті 87 Закону з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей  кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності, яка, зокрема, надає Комісії інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав - висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 88 Закону, якщо Громадська рада доброчесності у своєму висновку встановила, що суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане не менше ніж одинадцятьма її членами.

Абзацом третім пункту 20 розділу III Положення передбачено, що під час співбесіди обов’язковому обговоренню із суддею (кандидатом) підлягають дані щодо його відповідності критеріям професійної етики та доброчесності.

Згідно з абзацом першим пункту 46 розділу III Положення інформація, яка містилася у висновку, за наявності достатніх підстав береться до уваги Комісією під  час визначення оцінок за відповідними критеріями.

До Комісії 31 липня 2019 року від Громадської ради доброчесності надійшов затверджений 30 липня 2019 року висновок про невідповідність судді Сватівського районного суду Луганської області Юрченка С.О. критеріям доброчесності та професійної етики, в якому зазначено, що суддя безпідставно не задекларував  своєчасно належне йому та членам його сім’ї майно, а також допустив значні розбіжності у відомостях, поданих у майнових деклараціях за той самий період.

Так, згідно з даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік судді та його дружині з 19 вересня 2016 року належить на праві власності: житловий будинок загальною площею 163,30 кв.м, садовий (дачний) будинок - 101,60 кв.м, гараж - 106,60 кв.м, та земельна ділянка площею 2157 кв.м - на праві оренди. Також відповідно до цієї ж декларації дружині судді належать: земельні ділянки площами 416 кв.м та 881 кв.м в місті Сватове; земельна ділянка площею 12 517 кв.м у населеному пункті Новоселівське Сватівського району; земельна ділянка площею 91 457 кв.м (на праві оренди) в населеному пункті Підкуйчанськ Сватівського району, загальна площа яких становить 105 271 кв.м.

Водночас у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік суддею задекларовано в місті Сватове: житловий будинок загальною площею 140 кв.м та земельну ділянку площею 29670 кв.м.

Таким чином, на думку Громадської ради доброчесності, розбіжності у  зазначеній площі житлового будинку та земельних ділянок, декларування майна, право на яке набуто у 2016 році, у декларації за 2015 рік, а також законність походження будинків, гаража і земельних ділянок загальною площею понад 10 га потребують пояснення судді.

Стосовно зазначеного суддя пояснив, що згідно з правовстановлюючими документами на житловий будинок його загальна площа становить 163,30 кв.м, що й було відображено суддею в щорічній декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік. До цього ж часу суддя у відповідних майнових деклараціях зазначав загальну площу даного будинку в розмірі 140 кв.м, оскільки саме така його площа планувалася на початку будівництва.

На час заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік технічний паспорт на вказаний будинок вже було виготовлено, тому суддя й відобразив у зазначеній декларації право на цей будинок та на інше нерухоме майно, право на яке оформлено в 2016 році.

Щодо законності походження будинків, гаража і земельних ділянок суддя пояснив, що це майно набуто за рахунок доходів, отриманих його дружиною від  заняття підприємницькою діяльністю та заробітної плати судді за місцем роботи.

Водночас суддя звернув увагу на те, що його дружина впродовж 21 року є головою Селянського фермерського господарства «Агродар» (далі - СФГ «Агродар») та більше 20 років є приватним підприємцем.

Також у висновку Громадської ради доброчесності зазначено, що суддя у щорічних деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового  характеру за 2012-2015 роки декларував право власності, користування членів його  сім’ї земельною ділянкою (ділянками) площею: у 2012 році - 3 053 кв.м, у 2013 році -  30 530 кв.м, 2014 році - 30 530 кв.м, у 2015 році - 29 670 кв.м. Водночас згідно з даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік дружині судді належать земельні ділянки, сукупна загальна площа яких становить 105 271 кв.м. Крім того, дружині судді належать: з 04 листопада 2005 року - нежитлова будівля (магазин) загальною площею 188,70 кв.м в місті Сватове, з 17 лютого 2006 року - нежитлові приміщення (зерносховища) загальними площами 796,90 кв.м. і 809,70 кв.м. в населеному пункті Новоселівське Сватівського району, з 03 вересня 2008 року - нежитлова будівля (магазин Водограй) загальною площею 43,80 кв.м у населеному пункті Куземівка Сватівського району, право на які суддя в щорічних деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 - 2015 роки не відображав.

Суддя пояснив, що вказані вище нежитлові будівлі та земельні ділянки його дружина використовувала як приватний підприємець. Земельні ділянки перебували в користуванні СФГ «Агродар», а тому суддя вважав, що згідно з чинним на той час законодавством він не мав декларувати таке майно.

Суддя наголосив, що будь-якого умислу приховувати зазначене майно у нього не було.

Також Громадська рада доброчесності зауважила, що відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік дружині судді з 31 грудня 2016 року належить на праві власності автомобіль вантажний ГАЗ САЗ 3507 1991 року випуску.

Проте в аналогічній декларації за 2016 рік вказаний автомобіль суддею не відображався.

Суддя пояснив, що законодавством визначено спеціальний порядок відчуження, набуття права власності на транспортні засоби та експлуатації транспортних засобів, який невід’ємно пов’язаний з обов’язковою реєстрацією власником придбаного автомобіля у відповідних органах.

Так, згідно зі свідоцтвом про реєстрацію вказаного транспортного засобу його було зареєстровано в серпні 2017 року, тому суддя і почав його декларувати саме з 2017 року.

Щодо зазначеного ним у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік дата набуття права на вказаний автомобіль з 31 грудня 2016 рік - є помилкою.

Крім того, Громадською радою доброчесності зазначається, що відповідно до даних декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік суддею задекларовано дохід в розмірі 999 400 грн, отриманий його дружиною від відчуження нерухомого майна. Водночас суддею не задекларовано жодного правочину, на підставі якого у дружини припинилося право власності на майно.

Суддя пояснив, що у відповідному розділі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, «Видатки та правочини суб’єкта декларування» (розділ 14) декларуються лише видатки та правочини суб’єкта декларування, а не членів його сім’ї, оскільки відчужене дружиною майно жодним чином не належало судді, він й не відображував відповідний правочин у своїй декларації.

Також Громадською радою доброчесності зазначено, що суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О. допустив вочевидь недбале оформлення документів, пов’язаних зі здійсненням суддею професійної діяльності, а саме - в період з 10 серпня 2012 року ухвалив принаймні два судові рішення російською мовою, керуючись Кримінально-процесуальним кодексом України 1960 року (вирок від 24 вересня 2012 року, постанова від 17 серпня 2012 року).

Стосовно вказаного суддя пояснив, що відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про засади державної мовної політики», яка дозволяла в межах території, на якій поширена регіональна мова (мови), за згодою сторін суди можуть здійснювати провадження цією регіональною мовою (мовами). Рішенням Луганської обласної Ради від 17 серпня 2012 року № 14/7 застосовано заходи, спрямовані на використання російської мови як регіональної. За таких обставин у справах, що розглядалися за Кримінально-процесуальним кодексом 1960 року, ведення процесу та складення процесуальних документів здійснювалися російською мовою, про що сторони у справах не заперечували.

Також у висновку Громадської ради доброчесності зазначається, що суддя Юрченко С.О. вчинив дії, які негативно впливають на авторитет правосуддя, а саме - з 2004 року обіймає адміністративну посаду голови Сватівського районного суду Луганської області п’ять разів поспіль.

Стосовно вказаного суддя зазначив, що Громадська рада доброчесності посилається на вимоги статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та надає тлумачення цій нормі права, яку слід розуміти так, що суддя не може обіймати одну й ту саму адміністративну посаду в суді більше як два строки послідовно один за одним, незалежно від того, коли і за яким законом його було обрано (призначено) на цю посаду.

Однак таке тлумачення не може бути взято до уваги, оскільки не відповідає чинному законодавству. Порядок призначення суддів на адміністративні посади неодноразово змінювався законодавцем та не містив жодних обмежень щодо можливості зайняття адміністративних посад два строки поспіль суддями, які обіймали раніше адміністративні посади, а отже, суддя Юрченко С.О. обирався (призначався) на посаду голови суду з дотриманням положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів», який був чинним на дату його призначення (обрання). Посаду голови суду він обіймає відповідно до чинного, на той час законодавства. Будь-яких порушень закону та Кодексу суддівської етики ним не допускалося.

Громадська рада доброчесності вказує й на те, що суддя вчиняв дії, які негативно впливають на авторитет правосуддя, допускав порушення правил етики у професійній діяльності.

Так, рішенням Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 15 серпня 2018 року № 2609/3дп/15-18 суддю Юрченка С.О. було притягнено до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з неприпустимими висловленнями судді, який до того ж займає адміністративну посаду, судження про винність особи у вчиненні кримінального правопорушення до постановления відповідного вироку судом. Тим паче, якщо існує вірогідність розгляду відповідної справи самим суддею або суддями очолюваного ним суду. До судді було застосовано стягнення у виді подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя строком на чотири місяці з направленням судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації з питань суддівської етики та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Суддя підтвердив, що рішенням Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 15 серпня 2018 року № 2609/3дп/15-18 його було притягнено до дисциплінарної відповідальності. Вказане рішення було змінено на підставі Рішення Вищої ради правосуддя від 08 листопада 2018 року № 3436/0/15-18 та застосовано до судді дисциплінарне стягнення у виді попередження.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 110 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення, якщо протягом шести місяців з дня ухвалення рішення про накладення дисциплінарного стягнення у виді попередження його не буде піддано новому дисциплінарному стягненню та підстава для нового стягнення не матиме місця протягом вказаного строку.

Також у висновку Громадської ради доброчесності зазначається, що суддя своєчасно не повідомив про втручання в його професійну діяльність щодо здійснення правосуддя та допускав поведінку, яка призвела до істотних порушень правил   процесу.

Так, рішенням Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя суддю Юрченка С.О. було притягнено до дисциплінарної відповідальності у виді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця. Третя Дисциплінарна палата дійшла висновку, що суддею Юрченком С.О. було допущено безпідставне затягування розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, а також неповідомлення у встановлений законом строк про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

З огляду на вказане суддя повідомив, що він не погоджується із зазначеним рішенням та оскаржив його до Вищої ради правосуддя. Дотепер скарга не розглянута.

Згідно з частиною четвертою статті 51 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» подання скарги на рішення Дисциплінарної палати про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді зупиняє застосування дисциплінарного стягнення.

Окрім того, Громадська рада доброчесності у висновку зазначає, що суддя Юрченко С.О. за відсутності на робочому місті ухвалив два судових рішення, а саме: в період перебування на навчанні в Національній школі суддів України в місті Києві з 05 до 09 жовтня 2015 року ухвалив 06 жовтня 2015 року одне судове рішення, а 06 серпня 2012 року, будучи на навчанні в Донецькому регіональному відділенні Національної школи суддів України, ухвалив інше (реєстраційні номери в Єдиному державному реєстрі судових рішень №№ 51803260, 53182920 відповідно).

Суддя пояснив, що в його провадженні перебувала справа про адміністративне правопорушення № 426/3547/15-п, в якій 10 червня 2015 року було ухвалено постанову про притягнення особи до адміністративної відповідальності, однак під час її виготовлення була допущена описка та помилково зазначена дата ухвалення постанови - 06 жовтня 2015 року. 25 червня 2015 року ухвалено рішення про виправлення вказаної описки.

Також у провадженні судді перебувала справа про адміністративне правопорушення № 1225/1523/2012, в якій 06 серпня 2012 року ухвалено постанову про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Однак на сьогодні вказана справа знищена у зв’язку із закінченням терміну зберігання, а тому за фактом ухвалення вказаної вище постанови була проведена службова перевірка. Відповідно до акта від 12 серпня 2019 року, складеного за результатами проведення перевірки, вбачається, що відповідно до даних документообігу суду «дата створення» та «дата підписання» (електронно-цифровим підписом) вказаної постанови - 03 вересня 2012 року, однак «дата ухвалення» зазначеної постанови відзначена 06 серпня 2012 року.

З урахуванням викладеного та «дати створення» постанови, а саме 03 вересня 2012 року, Комісія дійшла висновку, що найвірогідніше під час підготовки проекту зазначеної постанови була допущена механічна помилка і замість правильної дати - 03 вересня 2012 року була помилково вказана - 06 серпня 2012 року.

Однак у зв’язку зі знищенням справи виправити допущену описку немає можливості.

Також у висновку Громадської ради доброчесності зазначається, що в провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебувала цивільна справа за позовом дружини судді про визнання права власності на автомобіль.  Ухвалою від 06 червня 2017 року провадження в справі було відкрито, а вже 20 червня 2017 року прийнято у справі рішення суду, яким позов задоволено в повному обсязі. Таким чином, справа була розглянута впродовж 14-ти днів. Водночас схожа справа за позовом іншої особи в провадженні цього ж судді тривала 42 дні.

Оцінюючи зазначені обставини в сукупності, Громадська рада доброчесності доходить висновку, що у стороннього спостерігача, якому відомі наведені факти, може виникнути обґрунтована підозра в тому, що суддя, обіймаючи адміністративну посаду голови суду, ймовірно, міг впливати на швидке та позитивне рішення суду на користь своєї дружини.

Суддя Юрченко С.О. під час співбесіди зауважив, що ніякого впливу на суддю, який розглядав вказану цивільну справу, не здійснював, а тому це твердження Громадської ради доброчесності є припущенням.

Дослідивши інформацію, зазначену у висновку Громадської ради доброчесності та повідомленнях Громадської організація «Закон і правопорядок» щодо наявності в деклараціях доброчесності судді Юрченка С.О. за 2016 2017 роки завідомо недостовірних тверджень, а також надані суддею Юрченком С.О. пояснення, Комісія не вбачає підстав для оцінювання судді за критеріями професійної етики та доброчесності у 0 балів.

Ураховуючи викладене, заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді Юрченка С.О., надані ним пояснення та результати співбесіди, під час якої вивчено питання про його відповідність критеріям кваліфікаційного оцінювання, Комісія дійшла таких висновків.

За критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрав 368,375 бала.

При цьому за критерієм професійної компетентності Юрченка С.О. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Юрченка С.О. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрав 151 бал. За цим критерієм суддю Юрченка С.О. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрав 152 бали. За цим критерієм суддю Юрченка С.О. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О. набрав 671,375 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Таким чином, Комісія дійшла висновку, що суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О. відповідає займаній посаді.

Водночас колегією Комісії згідно з вимогами підпункту 4.10.5 пункту 4.10  розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (з наступними змінами) (далі - Регламент), прийнято протокольне рішення про винесення на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо підтримки рішення про відповідність займаній посаді судді Сватівського районного суду Луганської області Юрченка С.О. відповідно до абзацу другого частини першої статті 88 Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-88, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Регламентом та Положенням, колегія Комісії

вирішила:

визначити, що суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко Станіслав Олександрович за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів  місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрав 671,375 бала.

Визнати суддю Сватівського районного суду Луганської області Юрченка Станіслава Олександровича таким, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності відповідно до абзацу третього підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Головуючий                                                                                                          Ю.Г. Тітов

Члени Комісії:                                                                                                      С.Л. Остапець

                                                                                                                               А.А. Солодков.