X

Про результати проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді Північного апеляційного господарського суду Гаврилюка Олександра Миколайовича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
01.11.2019
1129/ко-19
Про результати проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді Північного апеляційного господарського суду Гаврилюка Олександра Миколайовича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Тітова Ю.Г.,

членів Комісії: Заріцької А.О., Мішина М.І.,

за результатами проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді Північного апеляційного господарського суду Гаврилюка Олександра Миколайовича,

встановила:

Відповідно до положень пункту 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» Вища кваліфікаційна комісія суддів України забезпечує проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів з метою прийняття рішень щодо можливості здійснення ними правосуддя у відповідних судах.

На виконання зазначених вимог цього закону 22 березня 2016 року Комісією прийнято рішення № 17/зп-16 про проведення протягом квітня-червня 2016 року первинного кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів, затверджено графік його проведення та перелік завдань для проведення анонімного письмового тестування суддів.

Суддя Гаврилюк О.М. 13 квітня 2016 року взяв участь у складенні іспиту, а 22 квітня 2016 року, 16 листопада 2017 року, 05 червня 2019 року та 01 листопада 2019 року - у співбесіді.

З метою попередження та запобігання вчиненню можливих корупційних правопорушень Національним антикорупційним бюро України було проведено інформаційно-аналітичну роботу, під час якої встановлено ряд обставин майнового характеру, що можуть вказувати на корупційні ризики. Так, вказано на доцільність дослідження під час кваліфікаційного оцінювання судді Гаврилюка О.М. походження майна судді та його близьких осіб, про що повідомлено листом від 13 квітня 2016 року.

Відповідно до підпункту 3.17.6 пункту 3 Порядку та методології кваліфікаційного оцінювання судді, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 21 жовтня 2015 року № 67/зп-15 та погодженого рішенням Ради суддів України від 11 грудня 2015 року № 14, за наявності обґрунтованої необхідності під час співбесіди може бути оголошено перерву.

Суддя Гаврилюк О.М. 18 квітня 2016 року надав письмові пояснення щодо майна, зазначеного в довідці Національного антикорупційного бюро України, а 22 квітня 2016 року під час проведення співбесіди суддею надано усні пояснення щодо наявного в нього та його близьких родичів майна та з інших питань.

Рішенням Комісії від 22 квітня 2016 року № 139/ко-16 у складі колегії оголошено перерву в розгляді питання про визначення результатів первинного кваліфікаційного оцінювання судді Північного апеляційного господарського суду Гаврилюка О.М. у зв’язку з необхідністю проведення додаткової перевірки даних суддівського досьє.

З метою з’ясування фактичних обставин, а також завершення додаткової перевірки даних суддівського досьє та вирішення питання про визначення результатів первинного кваліфікаційного оцінювання судді Північного апеляційного господарського суду Гаврилюка О.М. Комісією направлено запит до Національного антикорупційного бюро України.

До Комісії оновленої інформації з Національного антикорупційного бюро України стосовно судді Гаврилюка О.М. не надходило.

Комісія 12 жовтня 2017 року затвердила графік проведення співбесід для завершення процедури первинного кваліфікаційного оцінювання відповідно до пункту 21 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якого було призначено проведення співбесіди для визначення результатів первинного кваліфікаційного оцінювання судді Північного апеляційного господарського суду Гаврилюка О.М.

У засіданні 16 листопада 2017 року суддя Гаврилюк О.М. не надав повних та обґрунтованих пояснень щодо розбіжностей, які виявлено під час вивчення даних суддівського досьє, а тому рішенням Комісії від 16 листопада 2017 року № 34/ко-17 у складі колегії було оголошено перерву в розгляді питання про визначення результатів первинного кваліфікаційного оцінювання судді Північного апеляційного господарського суду Гаврилюка О.М. у зв’язку з необхідністю проведення додаткової перевірки даних суддівського досьє.

З метою завершення процедури первинного кваліфікаційного оцінювання відповідно до пункту 21 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Комісія призначила проведення співбесіди для визначення результатів первинного кваліфікаційного оцінювання судді Північного апеляційного господарського суду Гаврилюка О.М. на 05 червня 2019 року.

Суддя Гаврилюк О.М. 31 травня 2019 року надав додаткові письмові пояснення щодо питань, які виникли під час обговорення суддівського досьє, із зазначенням майна, вказаного ним в деклараціях з 2012 року, та відповідні правовстановлювальні документи.

Комісією 05 червня 2019 року проведено співбесіду для визначення результатів первинного кваліфікаційного оцінювання судді Київського апеляційного господарського суду Гаврилюка О.М.

Рішенням Комісії від 05 червня 2019 року № 382/ко-19 у складі колегіїоголошено перерву в розгляді питання про визначення результатів первинного кваліфікаційного оцінювання судді Північного апеляційного господарського суду Гаврилюка О.М. у зв’язку з необхідністю проведення додаткової перевірки даних суддівського досьє.

Комісією 01 листопада 2019 року проведено співбесіду із суддею Північного апеляційного господарського суду Гаврилюком О.М. для визначення результатів первинного кваліфікаційного оцінювання.

За результатами опрацювання отриманих Комісією матеріалів, з урахуванням пояснень судді та наданих ним підтверджувальних документів, заслухавши доповідь  члена Комісії на підставі вмотивованого висновку, Комісія дійшла висновку, що суддя Північного апеляційного господарського суду Гаврилюк О.М. підтвердив здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді з огляду на таке.

На запити Комісії, направлені до Національного антикорупційного бюро України, інформації стосовно застосування до судді Гаврилюка О.М. заходів впливу, передбачених законодавством у сфері запобігання і протидії проявам корупції, під час кваліфікаційного оцінювання судді не надходило.

Згідно з висновком від 01 листопада 2019 року суддю Гаврилюка О.М. визнано таким, що позитивно оцінений та кваліфікований за такими критеріями: професійна компетентність, особиста компетентність, соціальна компетентність, здатність підвищувати свій фаховий рівень, здатність здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня та спеціалізації, відповідність судді етичним критеріям, відповідність судді антикорупційним критеріям.

Зазначене свідчить про те, що професійний рівень судді Північного апеляційного господарського суду Гаврилюка О.М. підтверджує його можливість здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Керуючись пунктами 6 та 7 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», статтями 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком та методологією кваліфікаційного оцінювання судді, затвердженим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 21 жовтня 2015 року № 67/зп-15 та погодженим рішенням Ради суддів України від 11 грудня 2015 року № 14, Комісія

вирішила:

визнати суддю Північного апеляційного господарського суду Гаврилюка Олександра Миколайовича таким, що підтвердив можливість здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Головуючий                                                                                                          Ю.Г. Тітов

Члени Комісії:                                                                                                      А.О. Заріцька

                                                                                                                               М.І. Мішин