X

Про розгляд питання щодо преміювання ректора та проректорів Національної школи суддів України за результатами роботи в жовтні 2019 року

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
05.11.2019
192/зп-19
Про розгляд питання щодо преміювання ректора та проректорів Національної школи суддів України за результатами роботи в жовтні 2019 року

Вища кваліфікаційна комісія судців України у пленарному складі:

головуючого - Гладія С.В.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Заріцької А.О., Макарчука М.А., Мішина М.І., Остапця С.Л., Солодкова А.А., Тітова Ю.Г., Устименко В.Є., Шилової Т.С.,

розглянувши питання про преміювання ректора та проректорів Національної школи суддів України за результатами роботи в жовтні 2019 року,

встановила:

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України   від 28 березня 2011 року № 329 «Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України» (далі - Постанова) порядок, умови та розміри преміювання працівників Національної школи суддів України визначаються Положенням про преміювання працівників Національної школи  суддів України.

Ректор Національної ніколи суддів України 29 жовтня 2019 року звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з поданням щодо преміювання за результатами роботи у жовтні 2019 року таких працівників Національної школи суддів України:

  • Оніщука Миколи Васильовича, ректора Національної школи суддів України;
  • Шукліної Наталії Георгіївни, проректора з науково-дослідної роботи Національної  школи суддів України;
  • Костенка Анатолія Васильовича, проректора з підготовки кадрів для судових органів Національної школи суддів України;
  • Мазурка Володимира Антоновича, проректора по забезпеченню організаційної  діяльності Національної школи суддів України.

Згідно з пунктом 6 Постанови преміювання ректора, першого проректора та проректорів, керівника апарату, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюються у порядку та розмірах, установлених цією Постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені витрати стосовно працівників Національної ніколи суддів України ухвалюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Відділом бухгалтерського обліку та планової діяльності Національної школи суддів України проведено розрахунок премій ректора та проректорів Національної школи суддів України за жовтень 2019 року на підставі таких показників:

1) середньомісячний фонд посадових окладів - 88 019,32 грн;

2) коефіцієнт для розрахунку премії - 1,9;

3) місячний фонд преміювання ректора та проректорів (сукупно) в межах затверджених видатків на оплату праці - 167 236,71 грн.

Розглянувши подання ректора Національної школи суддів України щодо преміювання. Комісія дійшла висновку про його задоволення.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 93, 101, 104 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Постановою, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

подання ректора Національної школи суддів України задовольнити.

Надати ректору Національної школи суддів України дозвіл на преміювання за результатами роботи в жовтні 2019 року таких працівників Національної школи суддів України:

  • Оніщука Миколи Васильовича, ректора Національної школи суддів України;
  • Шукліної Наталії Георгіївни, проректора з науково-дослідної роботи Національної школи суддів України;
  • Костенка Анатолія Васильовича, проректора з підготовки кадрів для судових органів Національної школи судців України
  • Мазурка Володимира Антоновича, проректора по забезпеченню організаційної діяльності Національної школи суддів України.

Головуючий                                                                                                           С.В. Гладій

Члени Комісії:                                                                                                        В.І. Бутенко

                                                                                                                                 А.О. Заріцька

                                                                                                                                 М.А. Макарчук

                                                                                                                                 М.І. Мішин

                                                                                                                                 С.Л. Остапець

                                                                                                                                 А.А. Солодков

                                                                                                                                 Ю.Г. Тітов

                                                                                                                                 В.Є. Устименко

                                                                                                                                 Т.С. Шилова