X

Роботу поштового вiддiлення поновлено

19.04.2022

Розпочало роботу поштове вiддiлення, що забезпечує обслуговування Koмiciї. 

У зв'язку з цим Комiсiя має можливість приймати паперову кореспонденцiю, зокрема щодо ефективностi здiйснення суддями судочинства. 

Iнформацiю про ефективнiсть здiйснення суддями судочинства просимо направляти до Koмiciї невiдкладно (у разi якщо її не було надiслано ранiше ).