X

Перелік документів Ради Європи у сфері судочинства

 1. Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства
 2. Загальна декларація прав людини (схвалено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 217 А (III) від 10 грудня 1948 року)
 3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (прийнята у Римі 4 вересня 1950 року
 4. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (схвалено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 2200А (XXI) від 16 грудня 1966 року)
 5. Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя (перша світова конференція по незалежності правосуддя, Монреаль, 1983 рік)
 6. Основні принципи незалежності судових органів (схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року)
 7. Рекомендації щодо ефективного впровадження основних принципів незалежності судових органів (прийняті резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 1989/60 та схвалені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 44/162 від 15 грудня 1989 року)
 8. Європейський статут судді (прийнятий Європейською асоціацією суддів у 1993 році)
 9. Європейська хартія про закон «Про статус суддів» (8-10 липня 1998 року)
 10. Пояснювальна записка до Європейської хартії про закон «Про статус суддів» (8-10 липня 1998 року)
 11. Рекомендації Латімер Хаус щодо парламентаризму та незалежності суддівства в країнах загального права (прийняті 19 липня 1998 року на зустрічі представників парламентської асоціації, асоціації магістратів та суддів, асоціації адвокатів та освітньої юридичної асоціації країн загального права)
 12. Загальна (Універсальна) хартія судді (схвалена Міжнародною Асоціацією Суддів 17 листопада 1999 року, Тайпей (Тайвань )
 13. Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA) (Пекін, 2001 рік)
 14. Глобальний план діяльності для суддів в Європі (прийнятий Комітетом Міністрів Ради Європи на 740 зустрічі в Страсбурзі 27 лютого 2001 року)
 15. Бангалорські принципи поведінки суддів (схвалені резолюцією 2006/23 Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року)
 16. Резолюція Європейської асоціації суддів стосовно ситуації в Україні в сфері дисциплінарної відповідальності суддів (Тронхейм, 27 вересня 2007 року)
 17. Велика Хартія суддів (Основні принципи), (прийняті Консультативною радою європейських суддів на11-му Пленарному засіданні (Страсбург, 17-19 листопада 2010 року)