X

Положення про складення іспиту та методику його оцінювання під час кваліфікаційного оцінювання судді, затверджене рішенням Комісії від 26 жовтня 2015 року № 70/зп-15 та погоджене рішенням Ради суддів України від 11 грудня 2015 року № 15