X

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Вищої
кваліфікаційної комісії
суддів України
03 грудня 2015 р. № 86

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитами на інформацію

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачем інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за запитами на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Вища кваліфікаційна комісія суддів України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

- особі у разі надання інформації про неї;

- якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

- щодо інформації, яка становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачем інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі, якщо є потреба у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається фінансово-економічним управлінням секретаріату Комісії.

6. Керівник структурного підрозділу секретаріату Комісії, служби інспекторів Комісії, відповідальний за виконання запиту, в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає фінансово-економічному управлінню секретаріату Комісії службову записку (додаток 1) з метою підготовки рахунка щодо здійснення оплати фактичних витрат.

7. На підставі отриманої службової записки фінансово-економічне управління секретаріату Комісії протягом одного робочого дня виписує рахунок (додаток 2) і передає його структурному підрозділу секретаріату Комісії, службі інспекторів Комісії – виконавцям запитуваної інформації, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Надіслання копій документів за запитом здійснюється після оплати вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, шляхом надіслання до Комісії оригіналу розрахункового документа.

10. Відповідь на запит не надається у разі відмови запитувача від оплати рахунка.