X

Проєкт Європейського Союзу «Підтримка реформ та цифровізації сектору юстиції в Україні (ПРАВО-JUSTICE III)

Проєкт Європейського Союзу «Підтримка реформ та цифровізації сектору юстиції в Україні (ПРАВО-JUSTICE III)» сприяє розвитку верховенства права в Україні у відповідності до європейських стандартів та кращого порівнюваного практичного досвіду.

Партнер з розвитку: Європейський Союз.

Виконавець: Французька агенція міжнародної технічної допомоги Expertise France S.A.S.

Загальний термін реалізації Проєкту: 01 січня 2024 року – 30 червня 2026 року.

Цілі та зміст Проєкту: сприяння притягненню до відповідальності за міжнародні злочини та серйозні порушення прав людини в Україні; зміцнення незалежності, ефективності, якості, доброчесності і прозорості судової системи, а також забезпечення доступу до правосуддя; посилення виконання судових рішень у господарських та кримінальних справах; поліпшення координації втручання в сектор юстиції та управління політикою на підтримку заявки України на вступ до ЄС.

Мета: консолідація зусиль ВККСУ та Проєкту ЄС «Право-Justice», спрямованих на   забезпечення справедливих, якісних та прозорих процедур добору кандидатів для призначення на посаду судді, проходження  початкової підготовки судді та проведення кваліфікаційного оцінювання суддів.

Напрями співпраці:

  • розробка та вдосконалення нормативно-правових актів, які регламентують процедури щодо добору кандидатів на посаду судді; кваліфікаційного оцінювання суддів; формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді); проходження початкової підготовки судді;
  • розробка та вдосконалення нормативно-правових актів, які визначають порядок та методологію оцінювання та самооцінювання судді;
  • розробка та вдосконалення інструментів оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді для цілей процедур добору та кваліфікаційного оцінювання;
  • забезпечення необхідних умов задля ефективної співпраці Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради доброчесності;
  • проведення спільних заходів, що відповідають меті Меморандуму;
  • обмін інформацією про кращі міжнародні практики та розбудова міжнародного співробітництва Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Напрями діяльності Проєкту:

Компонент 1. «Політика та координація у секторі юстиції». Експерти Першого компоненту сприяють поширенню в українській системі правосуддя європейських практик та стандартів, надають підтримку органам юстиції на шляху інтеграції України в Європейський Союз, а також сприяють у розслідуванні воєнних злочинів.

Компонент 2. «Судова реформа». Експерти Другого компоненту Проєкту працюють над різними аспектами судової реформи, надають експертну підтримку органам судової влади, а також сприяють підвищенню інституційної спроможності органів суддівського врядування та адміністрування. Команда Другого компоненту також залучена в процеси підвищення кваліфікації суддів, удосконаленням роботи судової системи України та забезпечення її стійкості в умовах воєнного часу, у тому числі, створення необхідних умов для належного розгляду національними судами справ, пов’язаних із воєнними злочинами.

Компонент 3. «Виконання судових рішень і захист прав власності». У фокусі діяльності цього Компоненту – захист права громадян на справедливий суд шляхом побудови ефективної системи виконання судових рішень, забезпечення захисту прав власності через удосконалення процедур примусового виконання судових рішень, удосконалення процедур неплатоспроможності та банкрутства, створення надійної системи реєстрації прав власності, а також питання реформування систем виконання покарань та судово-експертної діяльності.

Компонент 4. «Підтримка процесу Євроінтеграції у сфері юстиції». Компонент 4 спрямований на сприяння діалогу між зацікавленими сторонами сектору юстиції, публічній дипломатії, моніторингу та комунікації щодо процесу вступу до ЄС, допомогу Міністерству юстиції у процесі наближення та переговорів до приєднання до ЄС, а також підтримку реформи юридичної освіти та надання іншої тематичної підтримки.