X

Рекомендації та резолюції Комітету Міністрів Ради Європи

 1. Резолюція (76) 5 Комітету Міністрів Ради Європи про безоплатну правову допомогу в цивільних, господарських і адміністративних справах , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 254 засіданні заступників міністрів 18 лютого 1976 року)
 2. Резолюція (78) 8 Комітету Міністрів Ради Європи про безоплатну правову допомогу і юридичні консультації (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 284 засіданні заступників міністрів 2 березня 1978 року)
 3. Рекомендація (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо принципів цивільного судочинства, спрямованих на вдосконалення функціонування правосуддя (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 367 засіданні заступників міністрів 28 лютого 1984 року)
 4. Рекомендація (86) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо заходів з попередження і зменшення надмірного робочого навантаження в судах (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 399 засіданні заступників міністрів 16 вересня 1986 року)
 5. Рекомендація (93) 1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про ефективний доступ до закону і правосуддя для найбідніших верств населення (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 484 засіданні заступників міністрів 8 січня 1993 року)
 6. Рекомендація (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи «Незалежність, дієвість та роль суддів» (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 518 засіданні заступників міністрів 13 жовтня 1994 року)
 7. Рекомендація (95) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо запровадження та покращення функціонування систем і процедур оскарження по цивільних і господарських справах , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 528 засіданні заступників міністрів 7 лютого 1995 року)
 8. Рекомендація (95) 11 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо відбору, обробки, представлення та архівації судових рішень у правових інформаційно-пошукових системах , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 543 засіданні заступників міністрів 11 вересня 1995 року)
 9. Рекомендація (95) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо управління системою кримінального правосуддя , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 543 засіданні міністрів 11 вересня 1995 року)
 10. Рекомендація (2000) 2 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо повторного розгляду або поновлення провадження у певних справах на національному рівні після прийняття рішень Європейським судом з прав людини , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 694 засіданні заступників міністрів 19 січня 2000 року)
 11. Рекомендація (2001) 2 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо побудови та перебудови судових систем та правової інформації в економічний спосіб , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 743 засіданні заступників міністрів 28 лютого 2001 року)
 12. Рекомендація (2001) 3 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо надання громадянам судових та інших юридичних послуг з використанням новітніх технологій, (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 743 засіданні заступників міністрів 28 лютого 2001 року)
 13. Рекомендація (2003) 14 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо функціональної сумісності інформаційних систем у сфері юстиції , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 851засіданні заступників міністрів 9 вересня 2003 року)
 14. Рекомендація (2003) 15 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо архівації електронних документів у правовому секторі , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 851 засіданні заступників міністрів 9 вересня 2003 року)
 15. Рекомендація (2004) 4 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці , (ухвалена на 114 сесії Комітету Міністрів Ради Європи 12 травня 2004 року)
 16. Рекомендація (2004) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо перевірки законопроектів, існуючих законів та адміністративної практики на відповідність стандартам, викладеним в Європейській конвенції з прав людини , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 114 засіданні заступників міністрів 12 травня 2004 року)
 17. Рекомендація (2005) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам, що містить форму заяви на отримання правової допомоги за кордоном для використання відповідно до Європейської угоди про передачу заяв про надання правової допомоги ( CETS № 092) та Додаткового протоколу до неї ( CETS № 179) , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 284 засіданні заступників міністрів 15 червня 2005 року)
 18. Рекомендація (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки , (ухвалений Комітетом Міністрів Ради Європи на 1098 засіданні заступників міністрів 17 листопада 2010 року)
 19. Рекомендація (2012) 11 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокурорів поза системою кримінального правосуддя, (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 1151 засіданні Заступників Міністрів 19 вересня 2012 року)
 20. Рекомендація (2020) 1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо впливу алгоритмічних систем на права людини, (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 1373 засіданні Заступників Міністрів 8 квітня 2020 року)
 21. Відповідь, ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 1408 засіданні Заступників Міністрів 30 червня 2021 року щодо рекомендації Парламентської асамблеї 2188 (2020) «Принципи та гарантії діяльності адвокатів»
 22. Відповідь, ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 1416 засіданні Заступників Міністрів 3 листопада 2021 року щодо рекомендації Парламентської асамблеї 2180 (2020) «Вплив пандемії Covid-19 на права людини та верховенство права»
 23. Декларація (2022) Комітету Міністрів Ради Європи про необхідність вдосконалення роботи Ради Європи у сфері кримінального правосуддя з акцентом на процесуальні права, передбачені статтями 5 і 6 (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 1430 засіданні Заступників Міністрів 30 березня 2022 року)
 24. Рекомендація (2022) 9 Комітету Міністрів державам-членам про захист свідків та осіб, які йдуть на співпрацю з органами правосуддя (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 1430-му засіданні Заступників Міністрів 30 березня 2022 року)
 25. Рекомендація (2022) 17 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо  захисту прав жінок і дівчат-мігранток, біженок та шукачок притулку (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 132-му засіданні Комітету Міністрів 20 травня 2022 року)