X

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію

Розмір
фактичних витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є
Вища кваліфікаційна комісія суддів України

№ з/п

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) 

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення  однієї сторінки

2

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) 

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення  однієї сторінки

3

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація із обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) 

 

0,4 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення  однієї сторінки

4

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення  однієї сторінки

Примітка:
Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення  однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.