X

Висновки першої експертної комісії Міжнародної Асоціації суддів ( IAJ )

 1. Відповідальність суддів, (1980)
 2. Адміністрація суду в контексті незалежності суддів, (1981)
 3. Подальша освіта суддів, (1982)
 4. Структура організації судової влади в країнах-членах, (1983)
 5. Судді та захист прав людини, (1985)
 6. Нагляд за поведінкою суддів: концепція, хто наглядає, право на захист (і права людини), незалежність суддів, (1987)
 7. Призначення та соціальний статус суддів, (1988)
 8. Відповідальність суддів. Їх роль і позиція судової влади серед інших гілок влади в державі. Незалежність суддів та їх відповідальність перед державою та окремими особами, (1989)
 9. Як захистити суддів від зовнішнього політичного, економічного та соціального впливу та від насильства, з огляду на повагу до рішень суду та соціального статусу суддів, (1990)
 10. Участь судової влади в організації роботи судової системи, (1994)
 11. Критерії оцінки роботи судів та суддів, (1995)
 12. Набір та навчання суддів в сучасному суспільстві, (1996)
 13. Переоцінка відносин між судовою владою та іншими гілками влади держави задля покращення діяльності системи правосуддя, (1999)
 14. Незалежність окремого судді в його власному суді, (2000)
 15. Призначення і роль голів судів, (2001)
 16. Роль та функції Вищої Ради Юстиції чи аналогічного органу в організації та управлінні національною судовою системою, (2003)
 17. Правила етичної поведінки суддів, їх застосування та дотримання, (2004)
 18. Економіка, юрисдикція та незалежність, (2005)
 19. Оцінювання роботи суддів, (2006)
 20. Як здійснити призначення й провести якісне та кількісне оцінювання суддів у відповідності з принципом незалежності судової влади,(2006)
 21. Доступ до правосуддя, вартість подання позовів або захисту, інформація про систему правосуддя та виконання судових рішень, (2007)
 22. Відносини між виконавчою та судовою гілками влади в демократичному суспільстві: хто має бути господарем?, (2008)
 23. Про заходи сприяння доброчесності та боротьби з корупцією у судовій системі, (2016)
 24. Загрози незалежності судової влади та якості правосуддя: робоче навантаження,ресурсне забезпечення,бюджети та інші загрози,(2017)
 25. Доступ до правосуддя під час пандемії COVID-19, (2021)
 26. Дисціплінарні провадження та суддівська незалежність, (2022)
 27. Вплив дистанційної роботи на діяльність суддів та здійснення правосуддя,(2023)