X

Висновки, резолюції та рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи (PACE)

 1. Висновок № 190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи, (Страсбург, 26 вересня 1995 року)
 2. Резолюція № 1703 (2010) Парламентської асамблеї Ради Європи Корупція в судовій системі
 3. Рекомендація № 1896 (2010) Парламентської асамблеї Ради Європи Корупція в судовій системі
 4. Резолюція № 1755 (2010) Парламентської асамблеї Ради Європи Функціонування демократичних інституцій в Україні, (Страсбург, 4 жовтня 2010 року)
 5. Резолюція № 1787 (2011) Парламентської асамблеї Ради Європи Виконання рішень Європейського Суду з прав людини
 6. Рекомендація № 1955 (2011) Парламентської асамблеї Ради Європи Виконання рішень Європейського Суду з прав людини
 7. Резолюція 1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи Функціонування демократичних інституцій в Україні, (Страсбург, 26 січня 2012 року)
 8. Резолюція № 1943 (2013) Парламентської асамблеї Ради Європи Корупція як загроза верховенству права
 9. Рекомендація № 2019 (2013) Парламентської асамблеї Ради Європи Корупція як загроза верховенству права
 10. Резолюція № 1974 (2014) Парламентської асамблеї Ради Європи Функціонування демократичних інститутів в Україні
 11. Рекомендація № 2035 (2014) Парламентської асамблеї Ради Європи Функціонування демократичних інститутів в Україні
 12. Резолюція № 1988 (2014) Парламентської асамблеї Ради Європи Останній розвиток подій в Україні: загроза функціонуванню демократичних інститутів
 13. Резолюція 2081 (2015) Парламентської асамблеї Ради Європи «Доступ до правосуддя та Інтернет: можливості та виклики»
 14. Резолюція № 2087 (2016)Парламентської асамблеї Ради Європи Судова корупція: нагальна потреба у впровадженні пропозицій Асамблеї
 15. Резолюція № 2098 (2016)Парламентської асамблеї Ради Європи Судова корупція: нагальна потреба у впровадженні пропозицій Асамблеї
 16. Резолюція 2132 (2016) Парламентської асамблеї Ради Європи «Політичні наслідки російської агресії в Україні»
 17. Резолюція № 2133 (2016)Парламентської асамблеї Ради Європи Засоби правового захисту у випадках порушень прав людини на українських територіях, непідконтрольних українській владі
 18. Резолюція 2188 (2017) Парламентської асамблеї Ради Європи «Нові загрози верховенству права в державах-членах Ради Європи: окремі приклади»
 19. Резолюція 2273 (2019)  Парламентської асамблеї Ради Європи «Створення механізму Європейського Союзу з питань демократії, верховенства права та основоположних прав»